مهارتهای اجتماعی و مسایل ارتباطی با دیگران

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

مهارتهای اجتماعی و مسایل ارتباطی با دیگران

 

 

در میان افرادی که قوه تمرکز و علاقه خویش را در خواندن درس از دست داده و یا شدیداّ از جلسات امتحانی می ترسند، اشکال افراددیگر ، به ویژه جوانانی که در برقرار کردن ارتباطات اجتماعی با دیگران و ایجاد دوستی و مودت دچار دردسر و سردرگمی اند، جایگاه عمده ای دارد.افرادی که مدتها در این شرایط باقی بمانند و یااین حالت در آنان تشدید شود، ممکن است به بیماریهایی مانند آگورافوبیا یا انزواگزینی ، پارانویا،دپرسیون یا افسردگی و یا خودکشی دچار شوند .در اشکال شدید، این افراد احسا س می کنند که نمی توانند با دیگران دوست شوند و در مدرسه ، دانشگاه و یا محیط کار، خود را تنها طردشده می نگارند.این افراد هنگامی که دیگران به نوعی سربه سر آنها می گذارند، عکس العملهای شدیدی، نشان می دهند و این رفتار آنها باعث می شود تا دیگران بیشتر درصدد شوخی یا آزار آنان برآیند .دربرخی ازموارد،به نظر می آیدکه این دور شدن آنها از دیگران تا حدودی جنبه دفاعی دارد .در این شرایط گاهی به بیان این مطلب می پردازند که دیگران بسیار سطحی و توخالی هستند وحرفی ندارند تا در یک ارتباط دوستانه به آنها بگویند.در حالی که آنها به دنبال ارتباط پرمحتوا و عمیق با دیگران می گردند، با اعمال و عکس العملهای سخت و شدید خویش، اطرافیان را می رنجانند. در بسیاری از موارد این افراد به فرقه ها و جلسات عجیب و غریب علاقه پیدا کرده، در این محافل به رفت و آمد می پردازند.

آنان خیال می کنند برای دیگران خسته کننده و نامطلوب هستند و در این راستا بسیاری از صفات منفی را به خود نسبت می دهند.برای آنان بسیار سخت است تا صفتی را که خوب است به خودشان نسبت دهند.با رفتار بد خویش دیگران را از خویش می رانند و پس از هردرگیری و طرد، بیشتر و بیشتر به منفی گرایی روی می آورند.این افراد ممکن است در منزل هم به گوشه گیری بپردازند و در انجام هم از جمع دیگران طرد شوند.این حالت به شدت به آنها تأثیر می گذارد و روحیه منفی گرای آنها را تشدید می کند.در برخی موارد آنها در خانه ای زندگی می کنند که دارای پدر،مادر، خواهر یا برادری ممتاز و برجسته است و در این شرایط درمقابل پرتو پرفروغ آنها، خود را ناچیز و کم اهمیت می نگارند.بسیاری از این گونه افراد فرزندان اساتید برجسته دانشگاه و صاحبات مدارج عالی علمی ،ادبی و هنری هستند.به این ترتیب آنان در مجامع خانوادگی و اجتماعی در برابر والدین خویش خیلی کم رنگ و بی اعتبار جلوه گر می شوند.

اگر دانش آموز یا دانشجو باشند، از آنجا که  در جلسات خانوادگی شدیاّ در سایه نزدیکان برجسته خود قرار می گیرند، ساکت می مانند و پس از مدتی حتی در مجمع همسالان و همکلاسان هم این سکوت و یا کم حرفی را حفظ می کنند.افرادی از این نوع در گذر زمان به مرحله ای می رسند که دیگر سخن گفتن در جمع برایشان راحت نیست.بسیاری از این گونه دانش آموزان یا دانشجویان ، نه تنها جرأت شرکت در یک سخنرانی یا سمینار را ندارند،بلکه کراراّ از کلاس غیبت می کنند و در درسهایی که دارای کیفیت بالاست یا انجام تکالیف آن به همکاری گروهی نیازدارد، بیشترین میزان ترک کلاس یا آزمایشگاه را دارند.

گاه اضطرابها و تنشهای اجتماعی خفیف تر هستند.بسیاری از ما در جلسات بزرگ و کوچک ممکن است با سخنان عمل نیشدار یا آزاردهنده برخی از افراد مواجه شویم.در صحبت کردن با دیگران دچار درجات متفاوتی از شرم یا دست پاچگی می شویم و این حملات در برابر جنس مخالف شدیدتر است.گاه حتی در شرایطی که در کنار یک فرد همجنس و همسال خود قرار می گیریم، نمی دانیم درباره چه چیزی صحبت کنیم و یا چه کاری را انجام دهیم.در این موارد حیرانیم که دیگران سردرگمی است که افراد یادشده در سطور پیشین، از اینکه مبادا کارنامناسبی را انجام دهند، در بیم و هراس به سر می برند.

کراراّ دانشجویانی بوده اند که سالهای قبل را با اعتماد به نفس و موفقیت طی کرده اند ولی ناگهان در زمانی خاص اعتماد به نفس و آرامش خویش را از دست داده اند.اغلب یک حادثه ناگهانی یا به اصطلاح یک شوک روحی در پدایش این وضعیت مؤثر است.تعویض آموزشگاه و یا رفتن یک دوست بسیار صمیمی انها به محل دیگر، گاهی در پیدایش این حالت مؤثر واقع می شوند.گاهی نیز مسافرت پدر و مادر و سپردن خواهر و برادر کوچکتر به آنها که مسئولیت و نگرانی به همراه دارد، موجب این امر می شود و از همه مهمتر جداشدن پدر و مادر از یکدیگر است که زمینه ساز این روان پریشانی می تواند باشد.

ادامه دارد. . .

بخش روانکاوی . . .

.

درمان باخودهیپنوتیزم

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

درمان باخودهیپنوتیزم

از لحاظ ماهیت تمام انواع هیپنوتیزم، در حقیقت خود هیپنوتیزم هستند.اگر یک یا چند نفر توسط فردی هیپنوتیزم می شوند، قدرت جادویی یا ساحرانه ای در کار نیست ، بلکه در این موارد فرد هیپنوتیزم کننده تنها به راهنمایی و هدایت این افراد می پردازد تا آنان خودشان را در وضعیت هیپنوتیزم  شدن قرار دهند.پزشک و درمانگر نباید از حرکات و بیاناتی استفاده کند که در فرد توهم قدرت و یا وجود قدرتهای به اصطلاح ماورایی را برانگیزد .پزشک باید صادقانه بر این مطلب تأکید کند که هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی مانند امکانات درمانی دیگر، جنبه علمی داشته و مانند دیگر امکانات به میزان کم یا زیاد، و اکثراّ به نحوی غیر قابل پیش بینی، دارای آثار درمانی است و بالاخره در مورد برخی از افراد هم ممکن است نتیجه کامل و دلخواه را در بر نداشته باشد.که این گونه افراد خیلی کم هستند.

 از طریق مطالعه کتاب های معتبر و سایت هیپنوتیسم دات ای آر هم می توان به درجاتی از توانایی در زمینه خود هیپنوتیزم  دست یافت، ولی معمولا تنها از طریق “شرطی شدن” است که یک فرد می تواند به  صورت علمی و کاربردی با خودهیپنوتیزم آشنا شود.

خودهیپنوتیزم یک وسیله درمانی و آرامش بخش پرقدرت است که اگر فردی سالم و دارای قدرت قضاوت و تفکر عادی، آنرا یادبگیرد؛ و دور از توهم قدرت و باورهای ساحرانه در جهت اهداف درمانی و تغییر در الگوهای رفتاری نامناسب آنرا به کار ببرد، هیچگونه خطر و عارضه ای ندارد.

برای رسیدن به استعداد و قابلیت در خود هیپنوتیزم ، پزشک یا فرد آشنا به جنبه های علمی و عملی، کسی را که می خواهد خودهیپنوتیزم یاد بگیرد، چند بار در شرایط خلسه هیپنوتیزمی قرار می دهد، و تا حد ممکن تعلیم ، به عمق و عمقتر می کند و زمانی که تشخیص داد شخص تحت تعلیم، به عمق  مناسبی از خلسه رسیده ، اورا برای هیپنوتیزم شدن سریع “شرطی” می کند.برای اینکه فردی این مراحل را طی کند، به طور متوسط باید ۲۰ تا ۳۰ جلسه تمرین خودهیپنوتیزم داشته باشد پس از پایان این دوره آموزشی ، او می تواند در مدت بسیار کوتاهی – مثلاّ یک دقیقه – بایک روش که شرطی شده- مثلاّ کشیدن۷ نفس آرام و عمیق –در شرایط ارامش عمیق قرار بگیرد.در مجموعه آموزشی خودهیپنوتیزم  که آماده کرده ایم شش تمرین عملی خودهیپنوتیزم قرار دارد که شما باید هر تمرین عملی را در ۱۰ جلسه انجام دهید و در پایان جلسه شما کاملا شرطی میشوید و به راحتی مثلا در عرض یک دقیقه و با چند نفس عمیق به مرحله هیپنوتیزم قرار میگیرید.

هرچند فرا گیری خودهیپنوتیزم وقتگیر است، ولی در نهایت ارزش همه این وقت ها را دارد.در این شرایط پس از هدایت و راهنمایی این مجموعه، متن لازم برای درمان و مداوای بیماریها و ناراحتیهای رفتاری که با هیپنوتیزم قابل درمان می باشند، در اختیار بیمار گذشته شده، در مورد نحوه درمان نیز توصیه و راهنمایی لازم به عمل می آید.

ادامه دارد. . .

بخش خودهیپنوتیزم

.

هیپنوتیزم درمانی

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

بیمارانی که در فهرست این سایت از مشکل آنان با عنوان بیماری یا مشکل اجتماعی یا تحصیلی یاد شده، از طریق هیپنوتیزم درمانی بهتر می توانند مورد درمان قرار بگیرند.در هیپنوتیزم درمانی یا هیپنوتراپی رعایت نکات اخلاقی، شرعی و قانونی زیر اکیداّ لازمند:

۱-اصولاّ کاربرد هیپنوتیزم نه تنها برای درمانی مشروع باید صورت گیرد، بلکه باید مداواگران و به کارگیرندگان آن نیز قانونی،مشروع و مجاز باشند.بنابراین کسانی که تحصیلات دانشگاهی در رشته  های پزشکی یا درمانی و پروانه احداث مطب را ندارند، مجاز به هیپنوتیزم درمانی نیستند.

۲-هرپزشکی مجاز به انجام هرنوع روش درمانی معتبر و قابل دفاع از جمله هیپنوتیزم درمانی است، ولی برای اینکه به استاد (اقدام به روشی که در آن مهارت کافی نداشته ) تحت تعقیب قرار نگیرد، بایستی:

الف:یک دوره آموزشی در زمینه آشنایی با هیپنوتیزم پزشکی را دیده باشد.هرچند این دوره در شرایط کنونی فقط برای پزشکان و دندان پزشکان برگزار می شود، ولی برای درمان ناراحتی هائی که در این سایت به آنها اشاره شده ، تنها پزشکان مجاز به استفاده از هیپنوتیزم درمانی هستند.

ب: پزشک عمومی یا متخصص بایستی بیمارانی را برای هیپنوتیزم درمانی بپذیرد(۱)بیماری یا مشکل رفتاری آنان از طریق هیپنوتیزم قابل درمان بوده و در کتابهای معتبر بر این موضوع تأکید شده باشد.(۲)پزشک از روش و متنی برای درمان استفاده کند که در کتب معتبر علمی وجود داشته باشد.(۳)بیمار در شرایط کسانی نباشد که هیپنوتیزم درمانی برای آنان مناسب نیست.

 

اکیداّ به همکاران جوان توصیه می کنم اگر روانپزشک نیستند،(الف):هرگز بیماری را که سابقه ابتلا به بیماری روانی داشته، برای هیپنوتیزم درمانی قبول نکنند.(ب):فردی که در گفتارش تأثیر و تأثر از انواع انرژیها ویا قابلیتهای خارق العاده و ساحرانه هیپنوتیزم پیداست و یا به هر صورت دیگری مسأله را تصور می شود، لازم است برای دفع مشکل، هرچند ساده هم که باشد ، به همکاران روانپزشک مراجعه کند.(ج):برای هیپنوتیزم درمانی،- بخصوص کسانی که جنس مخالف پزشک درمانگر هستند- باید حتماّ با یکی از بستگان نزدیک همجنس یا دوستان نزدیک همجنس خود به مطب مراجعه کنند و اگر فرد همراه مسن باشد، بهتر است.(د):هزینه درمانی بصورت جلسه ای و با قیمت توافق شده معقولی در پایان هر نتایجئ درمانی را بصورت صددرصد تضمین کند .پزشک باید صمیمانه به بیمار بگوید: من بر اساس آنچه که در منابع علمی موجود در این زمینه نوشته شده، نهایت کوششم را برای درمان به کار می برم، ولی نتیجه درمان بستگی به لطف خداوند و عکس العمل جسمی و روانی بدن خودت دارد.

دوره هیپنوتیزم درمانی برای معالجه بیشتر مواردی که در فهرست این سایت به آنها اشاره شده، در حدود ۶ تا ۸ جلسه طول می کشد.هرچند درمان،معمولابه صورت انفرادی ولی با حضور یکی از همراهان موجه بیمار صورت میگیرد، با این حال در برخی موارد ممکن است برای تعداد بسیار کم (۲-۴)از افرادی که مشکل و بیماری یکسانی دارند و از لحاظ جنس و روحیه نیز شبیه به هم هستند ، بصورت گروهی اقدام کرد.

از آنجا که استمرار و ادامه درمان به وسیله پزشک درمانگر – حتی در شرایطی که بیمار خود مایل به آن باشد- از لحاظ اقتصادی و درمانی مناسب و موجه نیست، در شرایطی که نیاز به ” هیپنوتیزم درمانی” طولانی و یا انجام آن در مورد چند مشکل توأم بیمار ضروری باشد، بهتر است از خودهیپنوتیزم درمانی” استفاده شود.

ادامه دارد. . .

بخش روانشناسی هیپنوتیزم

.

تلقین پذیری در شرایط ریلاکس شدن عمیق

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

تلقین پذیری در شرایط ریلاکس شدن عمیق

 

این روش در دو مرحله متوالی و مجزا از هم صورت می گیرد:

الف:در قسمت اول از طریق ریلاکس شدن پیشرونده، فرد مورد نظر در یک شرایط آرامش گسترده جسمی و روانی قرار می گیرد.

ب:پس از اینکه او درشرایط آرامش عمیق قرار گرفت ،متن تلقین به ارامی برای او بیان یا از طریق ضبط صوت پخش می شود.

از آنجا که این جریان نوعی درمان یاد تغییر در رفتار تلقی می شود ، بایستی توسط یک پزشک یا روانشناس بالینی صورت بگیرد.

اگر از خوانندگان این سایت کسانی بخواهند از این روش بسیار مفید و مؤثر بهره ببرند، نیاز به تهیه یک نوار صوتی دارند که در ۲۵ دقیقه ابتدایی آن متن لازم برای ریلاکس شدن پیشرونده و در ۵ دقیقه پایانی، متن تلقین مورد نظر، ضبط شده باشد.

“در مجموعه آموزشی خودهیپنوتیزم سایت هیپنوتیسم دات آی آر ضبط صدای خود یک سی دی بسیار جالب برای ریلاکس شدن پیشرونده تهیه کرده است. که زمینه موسیقی آرامی دارد، متن مورد اشاره با صدای یک آقا  ضبط شده است.شاید تا این زمان هزاران نسخه از این نوار ، تکثیر شده و به فروش رفته باشد.

از این روش به خوبی می توان در مطب پزشکان ، کلاسهای آماده سازی داوطلبان ورود به دانشگاهها و یا دانشکده های روانشناسی و علوم رفتاری برای برخی از اهداف درمانی و یا  تغییر در الگوهای رفتاری استفاده کرد.برخی از عناوینی که درهمین سایت نوشته شده اند، برای همه یا عده بسیار زیادی از دانشجویان مفید و مورد نیاز است.

هرچند در زمینه اهداف درمان گروهی ، هم برای ریلاکس شدن و هم برای درمان، می توان از سی دی  تهیه شده فوق استفاده کرد ، ولی از آنجا که برای این افراد تحت مداوا ، پرسشهای فراوانی مطرح می شود که بایستی به آنها جواب سنجیده و مستند داده شود؛بنابراین وجود استادی که از صلاحیت و اعتبار زیادی برخوردار باشد، در جوار آن از نهایت اهمیت برخوردار است.

اگردستگاه ضبط صوت مناسبی در مطب موجود باشد – و یا بیمار آنرا با خود به مطب حمل کند- پس از یکی دو جلسه مقدماتی ، می توان در نوبت آخر از تمام گفت و گوهای جلسه – به ویژه متن ریلاکس کننده پیشرونده و بعد متن درمانی – نوار صوتی تهیه کرد که بیمار در فراغت خانه، بارها و بارها به آن گوش بدهد و تقریباّ به همان نتایجی دست یابد، که در مراجعه به مطب پزشک از آن بهره می برد.

از آنجا که هزینه بالای کرایه مطب و تأمین حقوق کارکنان و خرج زندگی ، به پزشک دمانگر اجازه نمی دهد که زمانی طولانی را برای درمان هر یک از مراجعان به مطب اختصا ص دهد، در مورد بیمارانی که دوست دارند حتماّ درمطب و زیر نظر پزشک و بصورت انفرادی تحت درمان قرار بگیرند، می توان از راه حل استفاده همزمان از نوارهای درمانگر بهره گرفت.درمانجویان می توانند همراه با یکی از افراد خانواده و دوستان هم جنس خویش به پزشک مراجعه کنند و پزشک ، پس از کمی صحبت درباره علت مراجعه و شرح حال او، در دقایق بعدی در یک اتاق دیگر مطب، او را به اتفاق فرد همراه خود به استفاده از نوارهای درمانگر فرا می خواند.در این شرایط، فرد درمانگر باید چند نوار تلقین برای معالجه بیماریهای مختلف داشته باشد.

چون درمانهای غیر دارویی برای برخی از ناراحتیهای ساده- نه بیماریهای شدید و پیچیده ای که حتما نیاز به روانپزشک یا روانکاو دارند – بویژه برای پزشکان عمومی، متخصصان داخلی، کودکان، زنان و مامایی و … بهتر است به قدر امکان بصورت ساده تر و عملی تری در آید، یک راه مناسب این است که بیمار با یک نوار نیم ساعته ضبط شده در یک اتاق مطب در شرایط آرامش عمیق از طریق گوش کردن به نوارصوتی ریلاکس شدن پیشرونده تحت شرایط آرامش قرار بگیرد و پس از آن در زمان اتمام نوار صوتی، پزشک برای مدت چند دقیقه به بیان تلقینات شفاهی و حضوری بپردازند.

 

ادامه دارد. . .

بخش تلقین پذیری

 

.

تلقین پذیری در شرایط خواب معمولی

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

تلقین پذیری در شرایط خواب معمولی

 

در زمان خواب انسان حرکت می کند،حرف می زنند، نسبت به محرکها عکس العمل نشان می دهد و در شرایط خوابگردی یا سومنامبولیسم حتی را می رود و برخی ازکارهای پیچیده را با دقت –گر چه ناخودآگاه – انجام می دهد، در حالیکه پس از بیدار شدن کمترین خاطره ای از انجام این کارها را ندارد.انسان در زمان خواب حرفهایی را که در اطراف او زده شده می شنود و با درجاتی از تلقین پذیری نسبت به این مطالب عکس العمل نشان می دهد.

دکتر امیل کوئه در اوایل این قرن هوشمندانه از این موضع جالب آگاهی پیداکرده ، استفاده از آن را به ویژه در تقویت نیروهای روانی و تغییر در الگوهای رفتاری کودکان ، به والدین آنان توصیه کرده بود.

یک آزمایش که در کتاب هیپنوتیزم درمانی پزشکی تألیف دکترولبرگ به آن اشاره شده ، با وضوح بیشتری استفاده از درمان [و شاید آموزش,]را در شرایط خواب نشان می دهد. این دانشمند بزرگ به تأثیر این روش بر روی ۴۰ نوجوانی اشاره می کند که در یک اردوی تابستانی در بین صدها همسال خود اقامت داشتند. تعدادی پژوهشگران ، این نوجوانان را که به جویدن ناخنها اعتیاد داشتند را  زیر نظر گرفته آنان را به دو گروه ۲۰ نفری تقسیم کردند.به ۲۰ نفر در تمام ۴۰ شبی که نوجوانان در اردوی تابستانی حضور داشتند و,سایت هیپنوتیسم دات ای آر, در حدود ساعتهای ۲ یا ۳ بعد از نیمه شب که آنان به خواب عمیقی فرو رفته بودند، از طریق یک نوار صوتی این جمله بارها تلقین شد:”انگشتان من تلخ هستند.” به گروه ۲۰ نفری دوم متنی یا مطلبی تلقین نشد.پس از پایان دوره ، مشخص شد که از گروه اول ۸ نفر یا ۴۰ درصد، در مان شده بوند، در حالیکه در گروه دوم همه به عادت جویدن ناخنها ادامه می دادند.

کسانی که بخواهند از این روش برای تلقین به نفس در شرایط خواب یا در سطوح ناخود آگاه استفاده کنند ، باید متن مورد نیاز را در یک کاست صوتی ضبط کنند و این متن با صدای آرام در ساعات بعد از نیمه شب از طریق بلندگوهای کوچکی که در زیر یا مجاور بالش انها قرار گرفته ، برای آنان پخش شود.

یک مهندس پژوهشگر و علاقمند به مباحث روان درمانی که در کرج یک مؤسسه پژوهشی تأسیس کرده ، دستگاهی ساخته است که در ساعت خاصی در بعد از نیمه شب می تواند یک ضبط صوت را روشن و خاموش کند.امروزه طراحی و ساخت چنین وسیله ای برای عده زیادی از افراد به سادگی اماکن پذیر است.

ادامه دارد . . .

بخش تلقین پذیری

.

.

سطوح و امکانات مختلف کاربردی مطالب سایت هیپنوتیسم دات ای آر

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

سطوح و امکانات مختلف کاربردی مطالب سایت هیپنوتیسم دات ای آر

هرچند تنها با مطالعه  سایت هیپنوتیسم دات ای آر اطلاعات و آگاهیهای زیادی در زمینه استفاده از امکانات مختلف در راستای موفقیت در زمینه های گوناگون زندگی به خوانندگان گرامی ارائه می شود، ولی روشهای بسیار پرقدرت تری هم وجود دارند که این اطلاعات و آگاهی ها را نه تنها به ضمیر آگاه می رسانند، بلکه آنها را تا اعماق ضمیر مادون آگاه برده و در واقع به ژرفای شعور آدمی تزریق یا تحمیل می کنند.

هرچند مطالعه این سایت به تنهایی می تواند برای نوجوانان و جوانان به ویژه داوطلبان مسابقات ورودی دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی بسیار مفید و مؤثرباشد،اما استفاده از سطوح بعدی مورد اشاره در آن، تنها به کمک استادان با بصیرت و یا توسط پزشکان آگاه به اصول روان درمانی و یا سایر رده هایی که برای “درمان” مجازند، میسر است و آنانند که می توانند کاربردهای جذاب و بسیار مؤثری را در این زمینه ها ارائه کنند و علاقمندان را در بهره جویی از سطوح یادشده یاری رسانند.

سطوح فراگیری در مطالب سایت هیپنوتیسم دات آی آر

علاوه بر مقداری اطلاعات نظری، در هرعنوان از این سایت یک متن خاص هم ارایه شده که می تواند در سطوح یا به صورتهای زیر مورد استفاده قرار گیرد:

 ازطریق مطالعه ساده

در شرایط بیداری متعارف هم، زمینه مناسب برای تلقین پذیری وجود دارد و شاید بیشترین میزان عرضه تلقینات لفظی در این شرایط صورت بگیرند.هرقدر که فرد به این سایت بیشتر اعتماد داشته باشد، بهره بیشتری از آن می برد.به خواندگان این سایت توصیه می شود که آن را لااقل یکبار با توجه و تمرکز به صورت عادی و مانند کتب درسی مطالعه کنند، و بعد آن قسمتهایی را که با وضعیت خودشان مرتبط است ، مورد استفاده کاربردی قرار دهند.

 به کمک تلقین به نفس هشیارانه

هرفردبه این نیاز دارد که در یک یا گاهی در دو سه مورد یا عنوان که در این سایت  به آنها اشاره شده، تحت درمان غیردارویی یا روانی قرار بگیرد.اگر موارد متعدد باشند، بهتر است هرموردی را بصورت جداگانه برای ۶تا۸ شب از طریق تلقین به نفس، مورد استفاده قرار دهد.

برای رسیدن به هدف، ابتدا فرد باید متن تلقین را بارها بخواند تا تقریباّ بتواند از حفظ متن را در ذهنش مرور کند.سپس شب، زمانی که این فرد در بستر قرار می گیرد، باید ابتدا چشمانش را ببندد و بعد خیلی راحت و آرام برای خوابیدن آماده شود.پس از اینکه آرامش را در جسم و روانش احساس کرد ، خیلی آرام و بصورت نجوای زیر لب به خواندن متن تلقین بپردازد. او می تواند بارها و بارها این متن تلقین را تکرار و خواب- همینطور پس از بیدار شدن و پیش از چشم گشودن برخاستن – فرد در یک شرایط هیپنوتیزمی قرار می گیرد، بنابراین در یک وضعیت تلقین پذیری شدیدی مستقر می شود و برای او فکر کردن به یک موضوع مانند تلقین به نفس عمل می کند.

زمانی که مابیشتر از حواس پنجگانه خود استفاده می کنیم، ضمیر آگاه ما فعالتر و تلقین پذیری کمتر است.در زمان خوابیدن در بستر از طریق کم شدن فعالیت حواس و شل شدن عضلات، ضمیر آگاه ضعیف و ضمیر مادون آگاه فعالتر شده، شرایط مناسب تری برای تلقین پذیری آماده می شود.

از اوایل قرن بیستم آثار شگرف و خارق العاده تلقین به نفس در شرایط عادی ، توسط دکتر امیل کوئه و پیروان او بصورت علمی به افراد جامعه ارایه شده است.که در بخش تلقین پذیری مفصلا توضیح دادم

ادامه دارد. . .

بخش تلقین پذیری

.

ظهور هیپنوتیزم در ایران

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

ظهور هیپنوتیزم در ایران

براساس مطالبی که در اولین صفحه از قسمت اول کتاب معتبر ولبرگ با عنوان هیپنوتیزم پزشکی نوشته شده،ایرانیان از حدود ۳۰۰۰سال پیش با”خودهیپنوتیزم” و استفاده از آن در جهت اهداف درمانی و روحانی آشنایی کامل داشته اند.شرح یک جلسه هیپنوتیزم که توسط مانی در حضور یکی از شاهزادگان ساسانی بر روی شاهزاده صورت گرفته و با رؤیت و شهود طولانی و تغییر در نحوه تفکر شاهزاده همراه شده،در کتاب ایران در زمان ساسانیان نوشته پروفسور کریستین سن بلژیکی ضبط است.این شرح از تسلط کامل و بی نظیر مانی در استفاده از هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی در ۱۸۰۰ سال پیش در ایران حکایت می کند.به باور دانشمند و خاورشناس بزرگ رینولدنیکلسون ،برخی از رفتارهای عده ای از صوفیان و عارفان ایران نیز مشابه با پدیده های خودهیپنوتیزمی است…

این تاریخچه پرافتخار که در برخی از کتابهای دیگر هم درباره آنها تأکید شده، نمایانگر این حقیقت است که در این کشور از هزاران سال پیش، از هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم برای اهداف پزشکی و یا تغییر در الگوهای رفتاری استفاده می شده است.هنگامی که بیگانگان به وجود فضیلتی و هنری نزد وما ایرانیان اشاره می کنند، بدیهی است شایسته است بیش از تعریف وتمجید محبت آمیز دوستان و بستگان،مورد توجه قرار گیرد.

در شرایط کنونی جمعیت ایران را بیشتر جوانان تشکیل می دهند و شرکت میلیونی آنها در مسابقات ورودی دانشگاهها طبعاّ می تواند با اضطراب ،دلهره و عوارض متنوعی همراه باشد.آگاهی از این امر که عده زیادی از آنان می توانند از طریق تلقین به نفس ،تلقین در شرایط آرامش ،سایت هیپنوتیسم دات آی آر,هیپنوتیزم درمانی و خودهیپنوتیزم درمانی، بر اضطراب و دلهره خود و پیامدهای مخرب آن غلبه کنند، برای نسل جوان و آینده ساز بسیار سودمند خواهد بود.

خوشبختانه امروزه، هم ارزش علمی و کاربردی برخی از روشهای درمانی غیردارویی شناخته شده و هم تعداد قابل ملاحظه ای از پزشکان ایرانی با شرکت در کلاسهای علمی  و مطالعه کتابهای علمی با نحوه استفاده از هیپنوتیزم بصورت علمی آشنایی پیدا کرده اند.

 به باور اینجانب بیشتر مشکلات جوانان در زمینه مسایل تحصیلی با این روشها قابل درمان است، ولی مسلماّ موارد پیشرفته تر، نیاز به مراجعه به روانپزشک ،روانشناس، مشاوران تحصیلی و غیره دارد و نباید هرگز وسعت معضلات انسانی و کثرت روشهای درمانی را نادیده گرفت و در پرده پندار ساده اندیشی و زودباوری اسیر شد.

بخش تاریخچه هیپنوتیزم . . .

.

 

دانلود پنجمین موزیک مدیتیشن سایت هیپنوتیسم دات آی آر

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

دانلود پنجمین موزیک مدیتیشن سایت هیپنوتیسم دات آی آر

 

 

اینم پنجمین موزیک سایت هیپنوتیسم دات آی ار که تا تاریخ امروز ۹۳/۴/۲۷ در سایت به صورت انلاین پخش میشده

که این موزیک را از لینک زیر میتوانید دانلود کنید

لینک دانلود

مطالب مرتبط با این موضوع:

دانلود ریلکس موزیک اورجینال-مجموعه اول

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

دانلود ریلکس موزیک اورجینال-مجموعه اول

 

رموز زیبایی و مقابله با پیری با گوش دادن به موزیک های اورجینال با روش انحصاری اجرای الگو برداری از نرم افزار های مورد استفاده در معابد مدیتیشن تبت

در این مجموعه ۲۴ موزیک بیکلام مدیتیشن که به صورت اتوران و اورجینال ارائه میشود که بعد از دانلود میتوانید آن را در سیستم خود گوش دهید

نحوه گوش دادن

همانطور که در نرم افزار مشاهده میکنید میتوانید هم مانند تصویر به حالت لوتوس بنشینید و کل بدن خود را شل و ریلکس کنید و چشمان خود را ببندید و به هیچ چیز فکر نکنید.و در همین حالت صدای موزیک را روشن کنید و فقط به صدای موزیک گوش فرا دهید.

و یا میتوانید به حالت دراز کش خود را رها کنید و به حالت هیپنوز تمام بدن خود را ریلکس و وانهاده کرده و در همین حین به صدای موزیک گوش دهید.

توصیه ما به شما این است که روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه این حالت را انجام دهید.و در پایان به حالت هیپنوز قرار خواهید گرفت و میتوانید تلقینهای موثر خود را انجام دهید.

برای خرید فیلم آموزش ابتدا بر روی کلید “خرید” کلیک کرده، عملیات پرداخت را انجام دهید. اطلاعات کارت بانکی خود را در صفحه بانک وارد کرده و پرداخت را کامل کنید و به سایت ما ارجاع داده می شوید. در این صورت لینک دانلود فایل txt برای شما ایمیل می شود. لینک اصلی دانلود در فایل txt است.

مشخصات محصول:

نام فیلم:دانلود ریلکس موزیک مجموعه اول

نوع فایل: exe و زیپ شده

حجم فایل: ۱۹ مگا بایت

منبع:http://downloadsale.ir

قیمت محصول۵۰۰ تومان

نحوه خرید: خرید آنلاین و دانلود

لینک خرید انلاین و دانلود محصول

 

.

مطالب مرتبط با این موضوع:

نمایش حرکات یوگا توسط استاد صد ساله باباجی

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

نمایش حرکات یوگا توسط استاد صد ساله باباجی

 

این مجموعه که در یک دی وی دی  عرضه میشود  نمایش حرکات یوگا توسط استاد صد ساله معروف به باباجی می باشد

که تمام حرکات را در بین هزاران مردم در خیابان انجام میدهد. و تمام مردم به صورت صف در کنار هم تمام حرکات را مو به مو انجام میدهند. و در پایان این نمایش  تمام عموم به یک حالت ارامش و شاد میرسند .

استاد باباجی در این نماش گفته که اگر تمام این حرکات را هر روز صبح انجام دهید. از ارامش عمیق و اعتماد به نفس بالایی برخوردار خواهید بود و تمام یونهای منفی شما برای همیشه از بین خواهد رفت و دارای افکاری مثبت خواهید بود و اگر این حرکات ادامه داشته باشد  روز به روز نیروی مغناطیسی بدن شما را فعال و قویتر خواهد کرد

باباجی کیست؟
  در سال ۱۹۴۶، پراماهانسا یوگاناندا، یکی از بزرگترین یوگی های معاصر هندوستان، در کتاب ” خودزندگی نامه ی یک یوگی” وجود قدیسی مسیح گونه، یوگی ای فنا ناپذیر، ماها آواتار باباجی را آشکار ساخت.یوگاناندا شرح داد که چگونه باباجی برای قرن ها در هیمالیا زندگی کرده ودورادور به هدایت بسیاری از اساتید روحانی و اغلب حتی بدون اطلاع خودشان، پرداخته بود. باباجی سیدا(انسان متکامل یا استاد معنوی)ئی بزرگ بود، کسی که بر محدودیت های طبیعی انسان فائق آمده بود، کسی که در سکوت و به دور از انظار برای ارتقای معنوی بشریت فعالیت کرده بود. پاراماهانسا یوگاناندا همچنین نقل کرد که این باباجی بود که یک رشته تکنیک های قدرتمند یوگا موسوم به “کریا یوگا” را در حوالی سال ۱۸۶۱ به “لاهیری ماهاسایا” آموخت و سپس بسیاری دیگر، از جمله ، استاد معنوی”(گورو) مسیح گونه ی خود یوگاناندا، شری یوکتشوار را حدود سی سال بعد ، متشرف ساخت. یوگاناندا ده سال را نزد گوروی خود گذراند پیش از آنکه باباجی، خود بر وی آشکار گردد و او را به آوردن علم تقدیس شده ی کریا به جهان غرب رهنمون سازد. یوگاناندا این ماموریت مقدس را از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۲ برآورده کرد، تا آنگاه که جسم خویش را ترک نمود و به بالاترین مرحله ی یوگی ” ماهاسامادهی” نائل آمد. به عنوان آخرین تکریم تاثیرات کریا یوگا و تبرک تبار او، بدن یوگاناندا پیش از آنکه پیکرش را در مقبره ای در لوس آنجلس مدفون سازند، در طول ۲۱ روزی که در معرض دید همگان خوابانده شده بود، زوال نپذیرفت. هفتم مارس ۲۰۰۲ به عنوان پنجاهمین سال یادبود رحلت چشمگیر یوگاناندا مشخص گردید. آنگاه که با انتقال بقایای وی در مارس ۲۰۰۲به زیارتگاه ابدی “سامادهی”، میلیون ها تن در سراسر جهان با فدردانی از میراثی که وی برای آنان به جا گذاشت، یاد او را گرامی داشتند. کریا باباجی خود را اشکار می سازد. در جنوب هند ، از سال ۱۹۴۲، باباجی در حال آماده کردن دو جان دیگر برای انتشار کریا یوگایش بود: س.ا.ا. رامایا، جوان دانشجوئی فارغ التحصیل رشته ی زمین شناسی از دانشگاه مدرس و و.ت.نیلاکانتان روزنامه نگاری معروف، و دانشجوی مقرب آنی بسانت، رئیس جامعه ی عرفانی و مرشد کریشنا مورتی. باباجی بر هر یک از این دو مستقلاً پدیدار گشته بود و سپس آنها را به منظور تلاش برای ماموریتش به هم ملحق کرد . در سال ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ باباجی سه کتاب را به و.ت.نیلاکانتان دیکته کرد: “کلام باباجی و رمز گشائی عرفان”، “شاه کلید باباجی برای همه ی ناخوشی ها” و ” مرگ مرگ باباجی”. باباجی خاستگاه، سنت و کریا یوگای خود را برآنان آشکار ساخت. آنها در  ۱۷اکتبر ۱۹۵۲، به خواست باباجی، سازمان جدید،”کریا باباجی سانگا” را که وقف آموزش کریا یوگای باباجی گردیده بود، بنیان گذاردند

این محصول در یک دی وی دی به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان اماده ارسال می باشد

مشخصات محصول:

نام محصول:نمایش حرکات یوگا توسط استاد صد ساله باباجی

نوع فایل:فیلم ویدویی avi

تعداد : ۱ دی وی دی

زمان فیلم: ۵۷ دقیقه

نام استاد: ماهاواتار باباجی

زبان فیلم: هندی

قیمت محصول: ۱۰۰۰۰ تومان

نوع خرید: خرید پستی درب منزل

 

 

 

.

مطالب مرتبط با این موضوع:

۱۳۹۳ آموزش مانیه تیزم. wordpress themes .