تلقین پذیری در شرایط ریلاکس شدن عمیق

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

تلقین پذیری در شرایط ریلاکس شدن عمیق

 

این روش در دو مرحله متوالی و مجزا از هم صورت می گیرد:

الف:در قسمت اول از طریق ریلاکس شدن پیشرونده، فرد مورد نظر در یک شرایط آرامش گسترده جسمی و روانی قرار می گیرد.

ب:پس از اینکه او درشرایط آرامش عمیق قرار گرفت ،متن تلقین به ارامی برای او بیان یا از طریق ضبط صوت پخش می شود.

از آنجا که این جریان نوعی درمان یاد تغییر در رفتار تلقی می شود ، بایستی توسط یک پزشک یا روانشناس بالینی صورت بگیرد.

اگر از خوانندگان این سایت کسانی بخواهند از این روش بسیار مفید و مؤثر بهره ببرند، نیاز به تهیه یک نوار صوتی دارند که در ۲۵ دقیقه ابتدایی آن متن لازم برای ریلاکس شدن پیشرونده و در ۵ دقیقه پایانی، متن تلقین مورد نظر، ضبط شده باشد.

“در مجموعه آموزشی خودهیپنوتیزم سایت هیپنوتیسم دات آی آر ضبط صدای خود یک سی دی بسیار جالب برای ریلاکس شدن پیشرونده تهیه کرده است. که زمینه موسیقی آرامی دارد، متن مورد اشاره با صدای یک آقا  ضبط شده است.شاید تا این زمان هزاران نسخه از این نوار ، تکثیر شده و به فروش رفته باشد.

از این روش به خوبی می توان در مطب پزشکان ، کلاسهای آماده سازی داوطلبان ورود به دانشگاهها و یا دانشکده های روانشناسی و علوم رفتاری برای برخی از اهداف درمانی و یا  تغییر در الگوهای رفتاری استفاده کرد.برخی از عناوینی که درهمین سایت نوشته شده اند، برای همه یا عده بسیار زیادی از دانشجویان مفید و مورد نیاز است.

هرچند در زمینه اهداف درمان گروهی ، هم برای ریلاکس شدن و هم برای درمان، می توان از سی دی  تهیه شده فوق استفاده کرد ، ولی از آنجا که برای این افراد تحت مداوا ، پرسشهای فراوانی مطرح می شود که بایستی به آنها جواب سنجیده و مستند داده شود؛بنابراین وجود استادی که از صلاحیت و اعتبار زیادی برخوردار باشد، در جوار آن از نهایت اهمیت برخوردار است.

اگردستگاه ضبط صوت مناسبی در مطب موجود باشد – و یا بیمار آنرا با خود به مطب حمل کند- پس از یکی دو جلسه مقدماتی ، می توان در نوبت آخر از تمام گفت و گوهای جلسه – به ویژه متن ریلاکس کننده پیشرونده و بعد متن درمانی – نوار صوتی تهیه کرد که بیمار در فراغت خانه، بارها و بارها به آن گوش بدهد و تقریباّ به همان نتایجی دست یابد، که در مراجعه به مطب پزشک از آن بهره می برد.

از آنجا که هزینه بالای کرایه مطب و تأمین حقوق کارکنان و خرج زندگی ، به پزشک دمانگر اجازه نمی دهد که زمانی طولانی را برای درمان هر یک از مراجعان به مطب اختصا ص دهد، در مورد بیمارانی که دوست دارند حتماّ درمطب و زیر نظر پزشک و بصورت انفرادی تحت درمان قرار بگیرند، می توان از راه حل استفاده همزمان از نوارهای درمانگر بهره گرفت.درمانجویان می توانند همراه با یکی از افراد خانواده و دوستان هم جنس خویش به پزشک مراجعه کنند و پزشک ، پس از کمی صحبت درباره علت مراجعه و شرح حال او، در دقایق بعدی در یک اتاق دیگر مطب، او را به اتفاق فرد همراه خود به استفاده از نوارهای درمانگر فرا می خواند.در این شرایط، فرد درمانگر باید چند نوار تلقین برای معالجه بیماریهای مختلف داشته باشد.

چون درمانهای غیر دارویی برای برخی از ناراحتیهای ساده- نه بیماریهای شدید و پیچیده ای که حتما نیاز به روانپزشک یا روانکاو دارند – بویژه برای پزشکان عمومی، متخصصان داخلی، کودکان، زنان و مامایی و … بهتر است به قدر امکان بصورت ساده تر و عملی تری در آید، یک راه مناسب این است که بیمار با یک نوار نیم ساعته ضبط شده در یک اتاق مطب در شرایط آرامش عمیق از طریق گوش کردن به نوارصوتی ریلاکس شدن پیشرونده تحت شرایط آرامش قرار بگیرد و پس از آن در زمان اتمام نوار صوتی، پزشک برای مدت چند دقیقه به بیان تلقینات شفاهی و حضوری بپردازند.

 

ادامه دارد. . .

بخش تلقین پذیری

 

.

تلقین پذیری در شرایط خواب معمولی

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

تلقین پذیری در شرایط خواب معمولی

 

در زمان خواب انسان حرکت می کند،حرف می زنند، نسبت به محرکها عکس العمل نشان می دهد و در شرایط خوابگردی یا سومنامبولیسم حتی را می رود و برخی ازکارهای پیچیده را با دقت –گر چه ناخودآگاه – انجام می دهد، در حالیکه پس از بیدار شدن کمترین خاطره ای از انجام این کارها را ندارد.انسان در زمان خواب حرفهایی را که در اطراف او زده شده می شنود و با درجاتی از تلقین پذیری نسبت به این مطالب عکس العمل نشان می دهد.

دکتر امیل کوئه در اوایل این قرن هوشمندانه از این موضع جالب آگاهی پیداکرده ، استفاده از آن را به ویژه در تقویت نیروهای روانی و تغییر در الگوهای رفتاری کودکان ، به والدین آنان توصیه کرده بود.

یک آزمایش که در کتاب هیپنوتیزم درمانی پزشکی تألیف دکترولبرگ به آن اشاره شده ، با وضوح بیشتری استفاده از درمان [و شاید آموزش,]را در شرایط خواب نشان می دهد. این دانشمند بزرگ به تأثیر این روش بر روی ۴۰ نوجوانی اشاره می کند که در یک اردوی تابستانی در بین صدها همسال خود اقامت داشتند. تعدادی پژوهشگران ، این نوجوانان را که به جویدن ناخنها اعتیاد داشتند را  زیر نظر گرفته آنان را به دو گروه ۲۰ نفری تقسیم کردند.به ۲۰ نفر در تمام ۴۰ شبی که نوجوانان در اردوی تابستانی حضور داشتند و,سایت هیپنوتیسم دات ای آر, در حدود ساعتهای ۲ یا ۳ بعد از نیمه شب که آنان به خواب عمیقی فرو رفته بودند، از طریق یک نوار صوتی این جمله بارها تلقین شد:”انگشتان من تلخ هستند.” به گروه ۲۰ نفری دوم متنی یا مطلبی تلقین نشد.پس از پایان دوره ، مشخص شد که از گروه اول ۸ نفر یا ۴۰ درصد، در مان شده بوند، در حالیکه در گروه دوم همه به عادت جویدن ناخنها ادامه می دادند.

کسانی که بخواهند از این روش برای تلقین به نفس در شرایط خواب یا در سطوح ناخود آگاه استفاده کنند ، باید متن مورد نیاز را در یک کاست صوتی ضبط کنند و این متن با صدای آرام در ساعات بعد از نیمه شب از طریق بلندگوهای کوچکی که در زیر یا مجاور بالش انها قرار گرفته ، برای آنان پخش شود.

یک مهندس پژوهشگر و علاقمند به مباحث روان درمانی که در کرج یک مؤسسه پژوهشی تأسیس کرده ، دستگاهی ساخته است که در ساعت خاصی در بعد از نیمه شب می تواند یک ضبط صوت را روشن و خاموش کند.امروزه طراحی و ساخت چنین وسیله ای برای عده زیادی از افراد به سادگی اماکن پذیر است.

ادامه دارد . . .

بخش تلقین پذیری

.

.

سطوح و امکانات مختلف کاربردی مطالب سایت هیپنوتیسم دات ای آر

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

سطوح و امکانات مختلف کاربردی مطالب سایت هیپنوتیسم دات ای آر

هرچند تنها با مطالعه  سایت هیپنوتیسم دات ای آر اطلاعات و آگاهیهای زیادی در زمینه استفاده از امکانات مختلف در راستای موفقیت در زمینه های گوناگون زندگی به خوانندگان گرامی ارائه می شود، ولی روشهای بسیار پرقدرت تری هم وجود دارند که این اطلاعات و آگاهی ها را نه تنها به ضمیر آگاه می رسانند، بلکه آنها را تا اعماق ضمیر مادون آگاه برده و در واقع به ژرفای شعور آدمی تزریق یا تحمیل می کنند.

هرچند مطالعه این سایت به تنهایی می تواند برای نوجوانان و جوانان به ویژه داوطلبان مسابقات ورودی دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی بسیار مفید و مؤثرباشد،اما استفاده از سطوح بعدی مورد اشاره در آن، تنها به کمک استادان با بصیرت و یا توسط پزشکان آگاه به اصول روان درمانی و یا سایر رده هایی که برای “درمان” مجازند، میسر است و آنانند که می توانند کاربردهای جذاب و بسیار مؤثری را در این زمینه ها ارائه کنند و علاقمندان را در بهره جویی از سطوح یادشده یاری رسانند.

سطوح فراگیری در مطالب سایت هیپنوتیسم دات آی آر

علاوه بر مقداری اطلاعات نظری، در هرعنوان از این سایت یک متن خاص هم ارایه شده که می تواند در سطوح یا به صورتهای زیر مورد استفاده قرار گیرد:

 ازطریق مطالعه ساده

در شرایط بیداری متعارف هم، زمینه مناسب برای تلقین پذیری وجود دارد و شاید بیشترین میزان عرضه تلقینات لفظی در این شرایط صورت بگیرند.هرقدر که فرد به این سایت بیشتر اعتماد داشته باشد، بهره بیشتری از آن می برد.به خواندگان این سایت توصیه می شود که آن را لااقل یکبار با توجه و تمرکز به صورت عادی و مانند کتب درسی مطالعه کنند، و بعد آن قسمتهایی را که با وضعیت خودشان مرتبط است ، مورد استفاده کاربردی قرار دهند.

 به کمک تلقین به نفس هشیارانه

هرفردبه این نیاز دارد که در یک یا گاهی در دو سه مورد یا عنوان که در این سایت  به آنها اشاره شده، تحت درمان غیردارویی یا روانی قرار بگیرد.اگر موارد متعدد باشند، بهتر است هرموردی را بصورت جداگانه برای ۶تا۸ شب از طریق تلقین به نفس، مورد استفاده قرار دهد.

برای رسیدن به هدف، ابتدا فرد باید متن تلقین را بارها بخواند تا تقریباّ بتواند از حفظ متن را در ذهنش مرور کند.سپس شب، زمانی که این فرد در بستر قرار می گیرد، باید ابتدا چشمانش را ببندد و بعد خیلی راحت و آرام برای خوابیدن آماده شود.پس از اینکه آرامش را در جسم و روانش احساس کرد ، خیلی آرام و بصورت نجوای زیر لب به خواندن متن تلقین بپردازد. او می تواند بارها و بارها این متن تلقین را تکرار و خواب- همینطور پس از بیدار شدن و پیش از چشم گشودن برخاستن – فرد در یک شرایط هیپنوتیزمی قرار می گیرد، بنابراین در یک وضعیت تلقین پذیری شدیدی مستقر می شود و برای او فکر کردن به یک موضوع مانند تلقین به نفس عمل می کند.

زمانی که مابیشتر از حواس پنجگانه خود استفاده می کنیم، ضمیر آگاه ما فعالتر و تلقین پذیری کمتر است.در زمان خوابیدن در بستر از طریق کم شدن فعالیت حواس و شل شدن عضلات، ضمیر آگاه ضعیف و ضمیر مادون آگاه فعالتر شده، شرایط مناسب تری برای تلقین پذیری آماده می شود.

از اوایل قرن بیستم آثار شگرف و خارق العاده تلقین به نفس در شرایط عادی ، توسط دکتر امیل کوئه و پیروان او بصورت علمی به افراد جامعه ارایه شده است.که در بخش تلقین پذیری مفصلا توضیح دادم

ادامه دارد. . .

بخش تلقین پذیری

.

ظهور هیپنوتیزم در ایران

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

ظهور هیپنوتیزم در ایران

براساس مطالبی که در اولین صفحه از قسمت اول کتاب معتبر ولبرگ با عنوان هیپنوتیزم پزشکی نوشته شده،ایرانیان از حدود ۳۰۰۰سال پیش با”خودهیپنوتیزم” و استفاده از آن در جهت اهداف درمانی و روحانی آشنایی کامل داشته اند.شرح یک جلسه هیپنوتیزم که توسط مانی در حضور یکی از شاهزادگان ساسانی بر روی شاهزاده صورت گرفته و با رؤیت و شهود طولانی و تغییر در نحوه تفکر شاهزاده همراه شده،در کتاب ایران در زمان ساسانیان نوشته پروفسور کریستین سن بلژیکی ضبط است.این شرح از تسلط کامل و بی نظیر مانی در استفاده از هیپنوتیزم و هیپنوتیزم درمانی در ۱۸۰۰ سال پیش در ایران حکایت می کند.به باور دانشمند و خاورشناس بزرگ رینولدنیکلسون ،برخی از رفتارهای عده ای از صوفیان و عارفان ایران نیز مشابه با پدیده های خودهیپنوتیزمی است…

این تاریخچه پرافتخار که در برخی از کتابهای دیگر هم درباره آنها تأکید شده، نمایانگر این حقیقت است که در این کشور از هزاران سال پیش، از هیپنوتیزم و خودهیپنوتیزم برای اهداف پزشکی و یا تغییر در الگوهای رفتاری استفاده می شده است.هنگامی که بیگانگان به وجود فضیلتی و هنری نزد وما ایرانیان اشاره می کنند، بدیهی است شایسته است بیش از تعریف وتمجید محبت آمیز دوستان و بستگان،مورد توجه قرار گیرد.

در شرایط کنونی جمعیت ایران را بیشتر جوانان تشکیل می دهند و شرکت میلیونی آنها در مسابقات ورودی دانشگاهها طبعاّ می تواند با اضطراب ،دلهره و عوارض متنوعی همراه باشد.آگاهی از این امر که عده زیادی از آنان می توانند از طریق تلقین به نفس ،تلقین در شرایط آرامش ،سایت هیپنوتیسم دات آی آر,هیپنوتیزم درمانی و خودهیپنوتیزم درمانی، بر اضطراب و دلهره خود و پیامدهای مخرب آن غلبه کنند، برای نسل جوان و آینده ساز بسیار سودمند خواهد بود.

خوشبختانه امروزه، هم ارزش علمی و کاربردی برخی از روشهای درمانی غیردارویی شناخته شده و هم تعداد قابل ملاحظه ای از پزشکان ایرانی با شرکت در کلاسهای علمی  و مطالعه کتابهای علمی با نحوه استفاده از هیپنوتیزم بصورت علمی آشنایی پیدا کرده اند.

 به باور اینجانب بیشتر مشکلات جوانان در زمینه مسایل تحصیلی با این روشها قابل درمان است، ولی مسلماّ موارد پیشرفته تر، نیاز به مراجعه به روانپزشک ،روانشناس، مشاوران تحصیلی و غیره دارد و نباید هرگز وسعت معضلات انسانی و کثرت روشهای درمانی را نادیده گرفت و در پرده پندار ساده اندیشی و زودباوری اسیر شد.

بخش تاریخچه هیپنوتیزم . . .

.

 

دانلود پنجمین موزیک مدیتیشن سایت هیپنوتیسم دات آی آر

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

دانلود پنجمین موزیک مدیتیشن سایت هیپنوتیسم دات آی آر

 

 

اینم پنجمین موزیک سایت هیپنوتیسم دات آی ار که تا تاریخ امروز ۹۳/۴/۲۷ در سایت به صورت انلاین پخش میشده

که این موزیک را از لینک زیر میتوانید دانلود کنید

لینک دانلود

مطالب مرتبط با این موضوع:

دانلود ریلکس موزیک اورجینال-مجموعه اول

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

دانلود ریلکس موزیک اورجینال-مجموعه اول

 

رموز زیبایی و مقابله با پیری با گوش دادن به موزیک های اورجینال با روش انحصاری اجرای الگو برداری از نرم افزار های مورد استفاده در معابد مدیتیشن تبت

در این مجموعه ۲۴ موزیک بیکلام مدیتیشن که به صورت اتوران و اورجینال ارائه میشود که بعد از دانلود میتوانید آن را در سیستم خود گوش دهید

نحوه گوش دادن

همانطور که در نرم افزار مشاهده میکنید میتوانید هم مانند تصویر به حالت لوتوس بنشینید و کل بدن خود را شل و ریلکس کنید و چشمان خود را ببندید و به هیچ چیز فکر نکنید.و در همین حالت صدای موزیک را روشن کنید و فقط به صدای موزیک گوش فرا دهید.

و یا میتوانید به حالت دراز کش خود را رها کنید و به حالت هیپنوز تمام بدن خود را ریلکس و وانهاده کرده و در همین حین به صدای موزیک گوش دهید.

توصیه ما به شما این است که روزانه بین ۱۰ تا ۱۵ دقیقه این حالت را انجام دهید.و در پایان به حالت هیپنوز قرار خواهید گرفت و میتوانید تلقینهای موثر خود را انجام دهید.

برای خرید فیلم آموزش ابتدا بر روی کلید “خرید” کلیک کرده، عملیات پرداخت را انجام دهید. اطلاعات کارت بانکی خود را در صفحه بانک وارد کرده و پرداخت را کامل کنید و به سایت ما ارجاع داده می شوید. در این صورت لینک دانلود فایل txt برای شما ایمیل می شود. لینک اصلی دانلود در فایل txt است.

مشخصات محصول:

نام فیلم:دانلود ریلکس موزیک مجموعه اول

نوع فایل: exe و زیپ شده

حجم فایل: ۱۹ مگا بایت

منبع:http://downloadsale.ir

قیمت محصول۵۰۰ تومان

نحوه خرید: خرید آنلاین و دانلود

لینک خرید انلاین و دانلود محصول

 

.

مطالب مرتبط با این موضوع:

نمایش حرکات یوگا توسط استاد صد ساله باباجی

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

نمایش حرکات یوگا توسط استاد صد ساله باباجی

 

این مجموعه که در یک دی وی دی  عرضه میشود  نمایش حرکات یوگا توسط استاد صد ساله معروف به باباجی می باشد

که تمام حرکات را در بین هزاران مردم در خیابان انجام میدهد. و تمام مردم به صورت صف در کنار هم تمام حرکات را مو به مو انجام میدهند. و در پایان این نمایش  تمام عموم به یک حالت ارامش و شاد میرسند .

استاد باباجی در این نماش گفته که اگر تمام این حرکات را هر روز صبح انجام دهید. از ارامش عمیق و اعتماد به نفس بالایی برخوردار خواهید بود و تمام یونهای منفی شما برای همیشه از بین خواهد رفت و دارای افکاری مثبت خواهید بود و اگر این حرکات ادامه داشته باشد  روز به روز نیروی مغناطیسی بدن شما را فعال و قویتر خواهد کرد

باباجی کیست؟
  در سال ۱۹۴۶، پراماهانسا یوگاناندا، یکی از بزرگترین یوگی های معاصر هندوستان، در کتاب ” خودزندگی نامه ی یک یوگی” وجود قدیسی مسیح گونه، یوگی ای فنا ناپذیر، ماها آواتار باباجی را آشکار ساخت.یوگاناندا شرح داد که چگونه باباجی برای قرن ها در هیمالیا زندگی کرده ودورادور به هدایت بسیاری از اساتید روحانی و اغلب حتی بدون اطلاع خودشان، پرداخته بود. باباجی سیدا(انسان متکامل یا استاد معنوی)ئی بزرگ بود، کسی که بر محدودیت های طبیعی انسان فائق آمده بود، کسی که در سکوت و به دور از انظار برای ارتقای معنوی بشریت فعالیت کرده بود. پاراماهانسا یوگاناندا همچنین نقل کرد که این باباجی بود که یک رشته تکنیک های قدرتمند یوگا موسوم به “کریا یوگا” را در حوالی سال ۱۸۶۱ به “لاهیری ماهاسایا” آموخت و سپس بسیاری دیگر، از جمله ، استاد معنوی”(گورو) مسیح گونه ی خود یوگاناندا، شری یوکتشوار را حدود سی سال بعد ، متشرف ساخت. یوگاناندا ده سال را نزد گوروی خود گذراند پیش از آنکه باباجی، خود بر وی آشکار گردد و او را به آوردن علم تقدیس شده ی کریا به جهان غرب رهنمون سازد. یوگاناندا این ماموریت مقدس را از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۲ برآورده کرد، تا آنگاه که جسم خویش را ترک نمود و به بالاترین مرحله ی یوگی ” ماهاسامادهی” نائل آمد. به عنوان آخرین تکریم تاثیرات کریا یوگا و تبرک تبار او، بدن یوگاناندا پیش از آنکه پیکرش را در مقبره ای در لوس آنجلس مدفون سازند، در طول ۲۱ روزی که در معرض دید همگان خوابانده شده بود، زوال نپذیرفت. هفتم مارس ۲۰۰۲ به عنوان پنجاهمین سال یادبود رحلت چشمگیر یوگاناندا مشخص گردید. آنگاه که با انتقال بقایای وی در مارس ۲۰۰۲به زیارتگاه ابدی “سامادهی”، میلیون ها تن در سراسر جهان با فدردانی از میراثی که وی برای آنان به جا گذاشت، یاد او را گرامی داشتند. کریا باباجی خود را اشکار می سازد. در جنوب هند ، از سال ۱۹۴۲، باباجی در حال آماده کردن دو جان دیگر برای انتشار کریا یوگایش بود: س.ا.ا. رامایا، جوان دانشجوئی فارغ التحصیل رشته ی زمین شناسی از دانشگاه مدرس و و.ت.نیلاکانتان روزنامه نگاری معروف، و دانشجوی مقرب آنی بسانت، رئیس جامعه ی عرفانی و مرشد کریشنا مورتی. باباجی بر هر یک از این دو مستقلاً پدیدار گشته بود و سپس آنها را به منظور تلاش برای ماموریتش به هم ملحق کرد . در سال ۱۹۵۲ و ۱۹۵۳ باباجی سه کتاب را به و.ت.نیلاکانتان دیکته کرد: “کلام باباجی و رمز گشائی عرفان”، “شاه کلید باباجی برای همه ی ناخوشی ها” و ” مرگ مرگ باباجی”. باباجی خاستگاه، سنت و کریا یوگای خود را برآنان آشکار ساخت. آنها در  ۱۷اکتبر ۱۹۵۲، به خواست باباجی، سازمان جدید،”کریا باباجی سانگا” را که وقف آموزش کریا یوگای باباجی گردیده بود، بنیان گذاردند

این محصول در یک دی وی دی به قیمت ۱۰۰۰۰ تومان اماده ارسال می باشد

مشخصات محصول:

نام محصول:نمایش حرکات یوگا توسط استاد صد ساله باباجی

نوع فایل:فیلم ویدویی avi

تعداد : ۱ دی وی دی

زمان فیلم: ۵۷ دقیقه

نام استاد: ماهاواتار باباجی

زبان فیلم: هندی

قیمت محصول: ۱۰۰۰۰ تومان

نوع خرید: خرید پستی درب منزل

 

 

 

.

مطالب مرتبط با این موضوع:

خودهیپنوتیزمی می تواند از شما والدین بهتری بسازد

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

خودهیپنوتیزمی می تواند از شما والدین بهتری بسازد

 

موضوع اصلی در سراسر سایت این بوده است که شما قادرید هر کار معقولی را که فکرتان را بر روی آن متمرکز کنید انجام دهید ، و همه چیز  به شما بستگی دارد . گرچه ، ابتدا شما باید دانه اعتماد را که می توانید به هدفتان دست یابید  در فکر خود بکارید . باید اجازه دهید این دانه من می خواهم ، من باید ، من می توانم ، من خواهم توانست رشد کند و در ضمیر نیمه خودآگاهتان آماده بهره برداری شود . باید فکر کردن روزانه ، شما را اشباع کند . سپس آماده خواهید بود چهار روش اصلی خود هیپنوتیزمی را برای انجام خود به کار برید .

اجازه دهید فرض کنیم که شما تصمیم گرفته اید والدین بهتری شوید . شما می خواهید خودهیپنوتیزمی این کار را برایتان انجام دهد . با این عقیده  که هدفتان قابل حصول است ، که انجام شدنی است ، شروع کنید  . ما تنها می توانیم چیزی را که امکان دارد ، انجام دهیم . والدین بهتری شدن مطمئناً امکان پذیر است .

با استفاده از چهار روش اصلی خود هیپنوتیزمی ( خودآرامی ، خود تلقینی ، خود تحلیلی و خوددرمانی ) شما به سوی هدفتان پیش می روید . شما با پذیرا کردن فکرتان برای خود تحلیلی شروع کرده ، با به کار بردن فن خود آرامی ، همان طور که به شما آموخته شد ، فکرتان را برای اندیشیدن به مشکلتان آماده می کنید.

هنگام خودهیپنوتیزمی از خودتان سواهایی مخصوصاً درباره اینکه سعی می کنید به چه چیزی برسید ، بپرسید . سوالهایی مانند :

والدین خوب شدن شامل چه چیزی است ؟ من چه صغفات شخصیتی دارم که مانع از آن می شود ؟ چگونه این عناصر مخرب شخصیت را کسب کرده ام ؟ آیا فرزندان من یک مشکل هستند ، فقط به دلیل اینکه هرگز قادر نبوده ام احساسات خود را درک و کنترل کنم ؟ چرا درباره فرزندانم اینطور واکنش نشان می دهم ؟ آیا من زندگی زناشویی ناخوشایندی دارم و آن را بر سر فرزندانم  خالی می کنم ؟ آیا از خود نا امیدم و فرزندانم را قربانی و سپر بلای درماندگی خود می کنم ؟ آیا بیش از اندازه از فرزندانم انتظار دارم ؟,سایت هیپنوتیسم دات آی آر, آیا بیش از حد سختگیر هستم ؟ آیا به انها به مقدار لازم عشق ، محبت و دلگرمی می دهم ؟ آیا وقتی که واقعاً باید خود را سرزنش کنم ، تمایل دارم انها را سرزنش کنم ؟

تنها از این راه می تواند به مشکل اصلی خود با فرزندانتان پی ببرید . یک نویسنده روانپزشک نتیجه گیری می کند که هیچ فرزند با مشکلی وجود ندارد ، تنها والدین با مشکل وجود دارند .

اجازه دهید بگوییم شما جواب تمام سوالاتتان را پیدا کرده اید و می پرسید ، حالا چه کنم ؟

حالا شما به چهارمین گام یعنی خود درمانی می رسید . با کامل کردن خود تحلیلی نمونه واقعی اندیشه را در فکرتان می کارید ( تلقینهای پی هیپنوتیزمی ) . اگر میل دارید می توانید به اهستگی به آنها فکر کنید ، یا آنها را بلند تکرار کنید . البته لازم است به هرچه  که به خود می گویید اعتقاد داشته باشید . تلقین کنید وقتی که چشمهایتان را باز می کنید و از حالت خواب مصنوعی بیرون می آیید ، شروع خواهید کرد به اینکه این تلقینهای خود داده شده را اجرا کنید . آنها بزودی قسمتی از خود جدید شما خواهند شد . حالا شما در راه خود به سوی والدینی بهتر شدن هستید .

۱ فریاد زدن بر سر فرزندانم را متوقف خواهم کرد

والدینی که صدای خود را بالا می برند و به آسانی عصبانی می شوند ، برای عصبی شدن فرزندانشان مقصر هستند . فرزندانی که والدین بر سر آنها فریاد می زنند ، بزودی می اموزند که سر والدین خود فریاد بزنند . فریاد زدن وسیله ای است برای عصبی کردن فرزندان .

۲ . هرگز در حضور فرزندانم یا زن یا شوهرم پرخاش و نزاع نخواهم کرد .

بچه ها بسیار حساس هستند . آنها به ناسازگاری  والدین به صورت بدی واکنش نشان می دهند . اگر حس کنند که والدینشان خوشحال نیستند ، شروع می کنند به احساس نا امنی ، و انواع مختلف بیماری های روان تنی در آنها بروز می کند . آنها ممکن است خجالتی ، مخاجم یا غیر اجتماعی شوند . والدین باید هر چیزی را که منجر به سرخوردگی یا ناخشنودی فرزندانشان می شود کاهش دهند . در عوض باید سعی کنند برایشان محیطی خوشایند ایجاد کنند .

۳ . از غیر منصف بودن یا بی ثبات بودن در اداره کردن فرزندانم اجتناب خواهم کرد .

بسیاری از والدین یا با نازپرورده کردن فرزندانشان با زیاد نگران بودن و مطابق هر میل و هوس آنها رفتار کردن ، یا با سخت اهل انضباط بوذن ، باعث می شوند فرزندانشان پیوسته احساس عجز کنند . عاقلانه تر این است که از افراطی بودن اجتناب کنید ، محکم ولی مهربان باشید . اگر شما قبل از انجام کاری به فرزندانتان ایراد می گیرید یا یکی را بر دیگری ترجیح می دهد ، نمی توانید امیدوار باشید فرزندانی که پرورش می دهید بزرگسالان تعدیل شده ای باشند . تربیت کردن آنها با رفتار بهتر ، راه هشیارانه تری است .

۴٫ به عنوان یک پدر ، خود را متقاعد خواهم کرد که خیلی مهم است رابطه ای نزدیک بین خود و فرزندانم برقرار کنم .

اهمیت پدر خوبی بودن بیش از آن فقط نان آور خوبی بودن است . معنایش وقت صرف کردن برای صحبت با فرزندان ، شریک شدن در خوشی آنها و دادن حس اطمینان به آنهاست که عاشق آنها هستید و از آنها حمایت می کنید . فرزندان همانقدر که به عشق مادرشان احتیاج دارند ، به محبت و همراهی پدرشان هم محتاجند . آنها به عشق پدر و مادر به یک اندازه احتیاج دارند .

۵ . صمیمانه کوشش خواهم کرد  در راه رسیدن فرزندانم به اعتماد به نفس بلوغ احساسی کمک کنم.

اغلب والدین از فرزندان خود بیش از حد انتظار دارند . آنها احساس می کنند که صاحب فرزندانشان هستند . حالت مالکیت به خود می گیرند و اغلب اجازه نمی دهند کودک به صورتی مستقل فکر کند . بچه هایی که با والدینشان بیش از حد وابسته اند برده های خانواده نامیده می شوند و با ترس از مسئولیت بزرگ می شوند . معالجه بیطرفانه در بیشتر بچه ها موثر است .

ما می پذیریم که این روزها والدین خوبی بودن آسان نیست . شما باید هر روز برای آن کار کنید . اگراحساس می کنید به کمک اضافی احتیاج دارید ، چرا با یک مشاور مشورت نمی کنید ، یا کتابهایی که مخصوص والدین نوشته شده ، یا مقاله هایی که به مشکلات فرزندان و والدین اختصاص یافته را نمی خوانید ؟

والدین خوبی شدن را به اندازه  هر چیزی در زندگی تان مهم بدانید . هیچ چیز بیشتر از رضایت از دانستن اینکه برای شروع خوبی با فرزندانتان کار خوبی انجام داده اید ، یا به آنها آموخته اید که خود کفا ، بالغ ، و مطیع قانون باشند ، برایتان پاداش دهنده نیست . فرزندان بهتر یعنی طلاقهای کمتر و زندگی زناشویی موفقتر . فرزندان بهتر ، شهروندان بهتری می شوند و شهروندان بهتر ملت بهتری را تشکیل می دهند و این زیربنایی است به سوی دنیای بهتر .

خلاصه :

۱ . با استفاده از فنون خود هیپنوتیزمی می توانید شریک زندگی سازگارتری شوید . 

۲ . شما آموختید قوانین مشخص و معینی ( تلقینهای خود داده شده ) وجود دارند که می توانید به عناون راهنما به کار برید و این قوانین باعث رابطه بهتری بین زن و شوهر خواهند شد .

۳ . ازدواج می تواند یک تجربه خوشایند برای تمام عمر شود ، اگر شما میل داشته باشید روی آن کار کنید  .

۴ . خود خیپنوتیزمی قطعاً می تواند گنجایش شما را برای خشنودی جدید در زندگی زناشویی افزایش دهد و از شما والدین بهتری بسازد .

۵ . قبل از اینکه با عجله به وکیلی برای طلاق مراجعه کنید ، با یک مشاور امور خانواده مشورت کنید . فنون خود هیپنوتیزمی به شما کمک خواهد کرد که با موفقیت بیشتر به راهنمایی اشخاص حرفه ای پاسخ دهید .

بخش فوائد هیپنوتیزم. ..

یک زندگی زناشویی که با خود هیپنوتیزمی نجات یافت

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

یک زندگی زناشویی که با خود هیپنوتیزمی نجات یافت

 

 

جان و مری زوجی از نظر احساسی و جنسی ناسازگار بودند و به این نتیجه رسیده بودند که طلاق تنها راه حل مشکلات آنهاست . وکیل آنها پیشنهاد کرد که هر دوی آنها آخرین فرصت را به زندگی زناشویی خود بدهند . آنها یک فرزند داشتند ، یک دختر هشت ساله و هر دو پذیرفته بودند که ,سایت هیپنوتیسم دات آی آر,تا حد امکان نمی خواهند خانه ای از هم پاشیده داشته باشند . با این امکان که انها ممکن است با تمام کوشش خود هیچ راهی خروجی در دوباره بدست آوردن عشق خود نداشته باشند ، به یک برنامه خود تحلیلی مبادرت کردند .

شوهر تصمیم گرفت چند تلقین خود هیپنوتیزمی انجام دهد . هر شب ، درست قبل از به خواب رفتن ، در حالت آرامش کامل ، او پنج دقیقه را به تکرار برنامه هایش برای اصلاح زندگی و تصمیم به اجرای آنها احتصاص داد . این تلقینها عبارت بودند از :

۱ . سخت خواهم کوشید یک همسر خوب و عاشق باشم .

۲ . با همسرم مهربان ، با ملاحظه و فهیم خواهم بود  .

۳ . با جستجوی راههای عشق ورزیدن به همسرم و تدارک فرصتهایی برای او جهت ابراز عشق و حس مسئولیت ، برایش رفاه و آسایش ایجاد خواهم کرد .

زن او لیستی از مطالبی که می خواست به خود بگوید و انجام دهد تهیه کرد و آنها را اینطور  نامگذاری نمود : چیزهایی که من مسئول آنها هستم . لیست او به شرح زیر است :

۱ . من مسئول هستم در روابط جنسی با همسزم بتوانم به او خشنودی بدهم و آن را نیز دریافت کنم .

۲ . من مسئول هستم خود را از نظر جسمی جالب توجه ، مرتب و مطلوب نگه دارم .

۳ . من مسئول هستم بیشترین خوشحالی را که قارد هستم به او بدهم .

۴ . به عنوان یک زن ، مسئول داشتن خانه ای منظم و تمیز برای شوهرم هستم .

۵ . برای شوهرم به عنوان فراهم کننده ، غذا ، لباس ، محل زندگی ، نعمات و رفاه ارزش قایل خواهم بود . درباره مشکلات او با ملاحظه و فهیم خواهم بود . با او مهربان خواهم بود . به او عشق خواهم ورزید .

۶ . مسئولیت من این است که به فرزندم بیاموزم ، برای مثال ، عشق واقعی چیست و چطور مشکلات  خود را بجای اینکه با احساس حل کند هشیارانه حل کند ، و چطور می تواند با خشنودی بیشتر در اجتماع زندگی کند .

این زوج فقط برای اینکه غلم کمک به خود را با فنون خود درمانی آموختند ، خشنودی دوباره احیا شده را در زندگی زناشویی خود تجربه کردند .

ادامه دارد. . .

بخش فوائد هیپنوتیزم

.

درمان تلقین بصری,یادداشتهای بصری

دسته‌بندی نشده نظری نیست »

یادداشتهای بصری

 

ما معتقدیم  که روشهای تکمیلی برای رسیدن به هدف خود اصلاحی لازم است . پیام دادن به خودتان توسط نوشتن چیزی روی یک کارت و آویزان کردن آن روی دیوار اتاقتان ممکن است به شما کمک کند به تصمیمی تلقین شده  متکی باشید . همه می توانند از این روش استفاده کنند . در بزرگراهها به علایمی مانند بیدار بمانید – زنده بمانید  بدون خطر  برانید – بیشتر زندگی کنید  برخورد می کنید . علامت مراقب باشید مردم را در اطراف ماشین آلات خطرناک محتاط می کند ، آنها کمتر  بی احتیاطی می کنند . اگر عصبی و ناراحت هستید ، شاید خوب باشد یک علامت (یاد بگیر آرام باشی) در جایی که بتواند آن را هر روز ببینید بگذارید . مسئله این نیست که چه می دانیم ، بلکه این است که چه چیز را فراموش می کنیم انجام دهیم . ما یادداشتهای ثابت لازم داریم . همه ما می دانیم که بهتر است آسوده و آرام باشیم ، ولی چند نفر از ما به یاد می آوریم که دچار هیجان نشویم ؟ به عنوان زن ، شوهر و والدین ، ما این مسئله را فراموش می کنیم ، و قبل از اینکه آن را تشخیص دهیم ، دچار نوعی طغیان احساسی شده ایم .

افکار ما با هزاران تلقین در چیزی که می بینیم  یک علامت یا یک عکس ، تحت تأثیر قرار می گیرند . چرا بر روی  این تمایل همه گیر در عکس العمل نشان دادن به آنچه می بینیم ، سرمایه  گذاری نکنیم ؟ همه ما برای تلقینهای بصری مستعد و پذیرا هستیم .

اگر سعی می کنید وزنتان را کم کنید ، چند تصویر قدیمی از خودتان وقتی که لاغر بودید بزرگ کنید و هر روز  صبح و شب  به آن نگاه کنید .

اگر با صدای  کوچکی  از کوره در می روید ، علامت آرام باش را بنویسید و در جایی که بتوانید تمام روز آن را ببینید  بچسبانید .

بچگانه به نظر می رسد ، ولی وقتی عملی باشد چه اهمیتی دارد ؟ وقتی چیزی  را که دنبال  آن هستید بدست بیاورید ، دیگر احتیاجی نیست علامتی وجود داشته باشد که به آن نگاه کنید . در آنموقع شما عادت آرام بودن را پرورش خواهید داد .

شما اغلب  علایمی مانند لبخند بزنید  را در رستورانها می بینید . شگفت آور است که این علائم چه تأثیری در مشتریها و پیشخدمتها دارد . همه اینها در طبقه درمان تلقین بصری قرار می گیرند .

 

نکات لازم برای به خاطر سپردن

۱٫ رفتار موفقیت آمیز با مردم سودبخش است .

۲ .  از خود هیپنوتیزمی برای کمک به خود در کامل کردن کیفیت شخصیتی که باعث  شود مردم شما را دوست داشته باشند  استفاده کنید ( این مطالب در ابتدای همین سایت هیپنوتیسم دات آی آر به صورت فهرست نوشته شده است . )

۳ . بیاموزید با خودتان کنار بیایید ، در نتیجه برایتان آسانتر خواهد بود  که با دیگران کنار بیایید .

۴ . پرورش شخصیت ، کلید رابطه موفق با مردم است .

۵ . مردم را دوست داشته باشید ، در نتیجه آنها شما را دوست خواهند داشت .

۶ . متانت خود را افزایش دهید تا همه افراد بیشتر به شما احترام بگذارند .

۷ . وقتی که شما بر فن خود آرامی تسلط یابید ، می توانید دیگران را آرام کنید . مردم در حضور آنهایی که آرامش را منعکس می کنند آرام هستند و احساس راحتی می کنند .

۸ . در هر کسی چیز خوبی پیدا کنید .

۹ . به خود یادآوری کنید که مردم از تعریف و تشویق خوششان می آید . همه ما دوست داریم الهلم بخش و تشویق شویم .

۱۰ . از فنون خودهیپنوتیزمی برای افزایش بردباری خود و مدارا کردن استفاده کنید ، در نتیجه هرگز زحمتی برای کنار آمدن با مردم نخواهید داشت .

بخش فوائد هیپنوتیزم. .

.

۱۳۹۳ آموزش مانیه تیزم. wordpress themes .